SEK (kr)
 • Italiano
 • Português
 • Polski
 • Norsk
 • English (UK)
 • Suomi
 • Deutsch (CH)
 • Deutsch (AT)
 • Dansk
 • Deutsch
 • Vlaams Autoverhuur
 • Español
 • Nederlands Autohuur
 • English (US)
 • Français
 • Svenska
  • Kundbetyg 8.3 / 10
 • Biluthyrning sedan 2005

Sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning

Sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning

Denna webbsida administreras av EasyTerra B.V.

Företaget har sin hemvist i:

Westersingel 24
8913 CL Leeuwarden
Nederländerna

I denna sekretesspolicy beskrivs bland annat vilken information som samlas in på den här webbsidan, varför vi gör det och hur vi använder informationen.

1. Varför samlar EasyTerra B.V. in information?

På den här webbsidan ber vi dig ibland att lämna personuppgifter (namn, e-post, adress, telefonnummer, ålder, om du har körkort, intressen osv). Vi kan lägga den här informationen till annan information vi har fått om dig via tredje part. Vi använder den här informationen till exempel i följande syften:

 • För att kontakta dig med nyhetsbrev, erbjudande och användbara tips/upplysningar. Vi kommer dock alltid att uttryckligen be om ditt medgivande.
 • För att bättre anpassa våra (framtida) tjänster till dina behov.

2. Hur säkra är dina uppgifter hos EasyTerra B.V.?

Vi anser att det är av högsta vikt att behandla information om våra användare så säkert som möjligt. Därför har EasyTerra B.V. vidtagit följande åtgärder:

 • Betalningar sker i en säker miljö:
  • Vi använder säkra anslutningar, i tekniska termer ett SSL-certifikat med 256-bitars kryptering, ett certifikat som man känner igen på att webbadressen börjar med https:// i stället för det vanliga http://. Detta betyder att meddelanden som skickas mellan dig och vår webbsida inte kan läsas av tredje part, meddelandena är krypterade.
 • Vi använder bara kreditkortsinformation vid betalningshantering; uppgifterna lagras inte på vår server och därmed minimeras risken för missbruk av dina kreditkortsuppgifter.
 • Vi använder den modernaste programvaran på våra servrar och minimerar därmed intrångsförsök.

3. Vem kan vi lämna dina personuppgifter till?

Vi kan be tredje part att behandla och analysera personuppgifter vi har fått av dig.

Vi är ibland skyldiga att lämna information till tredje part när vi köper en produkt eller tjänst av dem.

Det kan också vara nödvändigt att lämna dina personuppgifter till tredje part för att de ska kunna leverera den produkt eller tjänst som du har beställt (i detta fall fungerar vi som mellanhand).

Vi lämnar dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra detta.

4. Vilka personliga uppgifter och fakta samlar vi in?

En del information samlas in genom cookies.

Cookie: en textfil som lagras av servrar på din dators hårddisk.

En cookie innehåller till exempel:

 • Information om dig som besökare på den berörda sidan
 • Information för att spara dina lösenord, användarnamn och inställningar till den berörda sidan

Du kan ställa in din webbläsare så att den inte tar emot cookies men detta gör sidan mindre användarvänlig.

Vi samlar också in information om din dator/dina datavanor, såsom:

 • IP-adress: denna sparas bara om du lämnar meddelande (om det är möjligt på sidan) på webbsidan. Vi gör detta för att förhindra oönskade personer att lämna meddelande på sidan (för att kunna stoppa missbruk).
 • Typ av webbläsare
 • Typ av operativsystem
 • Begärd URL
 • Tidpunkt för besöket på webbsidan
 • HTTP hänvisningsadress (och om möjligt även söktermerna du använde i sökmotorn)
 • Din sökning och hur du gjorde den (via vilken sökmotor, med vilka sökord, osv)
 • Användaragentsträng
 • Skärmstorlek

All denna information sparas och uppdateras i loggfiler på våra servrar. Den här informationen kan senare kopplas ihop med andra uppgifter vi har fått av dig.

Syftet med att samla in och möjligtvis koppla ihop denna information är att kunna anpassa våra tjänster och produkter till dina behov och intressen på ett bättre sätt.

5.Annonsvisningar och klick

Annonsvisningar och klick registreras av oss och annonsnätverk i vilka vårt företag medverkar. Denna information samlas bland annat in i följande syften:

 • Ekonomisk redovisning mellan oss och annonsnätverket
 • Statistisk information med vilken vi försöker marknadsföra våra produkter på bästa möjliga sätt, men också för att skräddarsy dem så bra som möjligt enligt dina behov

EasyTerra B.V. använder följande annonsnätverk:

Genom att visa annonser och webbsignaler kan annonsnätverken placera cookies (se punkt 4) på din dator.

Webbsignaler är osynliga bilder som är inbäddade i webbsidan vilket gör att man kan spåra vem som har läst den sidan.

6.Google Analytics

Den här webbsidan använder Google Analytics, en tjänst som Google erbjuder för att göra webbanalyser.

Programmet använder cookies för att hjälpa oss att analysera hur besökarna använder vår sida. Google sparar den insamlade informationen på servrar i USA.

Google kan lämna denna information till tredje part om de enligt lag är skyldiga att göra detta, eller om Google anlitar tredje part för att behandla informationen.

7.Om du inte vill få riktad information

Vi kan använda informationen du lämnat för att kontakta dig till exempel via e-post, telefon och post.

Om du inte vill få information från oss, kan du meddela oss detta och be oss att inte skicka dig mer information.

Vi försäkrar att vi gör det så lätt som möjligt att säga upp nyhetsbrev osv.

8.Interaktiva delar av våra webbsidor

Om du deltar i interaktiva delar av vår webbsida (forum, medlemssidor, lärmiljöer, återkopplingsmiljöer, osv, måste du fylla i viss information. Dessutom kan du publicera information i dessa interaktiva delar. Eftersom du personligen lämnar denna information är du ansvarig för eventuella konsekvenser av publiceringen. Vi tar inte ansvar för information som du har publicerat (eller på dina vägnar).

Om du vill delta i de interaktiva delarna av vår webbsida men vill hålla dig så anonym som möjligt, kan du gärna tillämpa följande:

 • Använd en pseudonym
 • Använd en e-postadress som inte så lätt kan spåras tillbaka till dig

9.Ansvarsfriskrivning

Vi tar inte ansvar för information som har placerats av besökare på våra interaktiva delar av våra webbsidor. Den information som publiceras av besökare är deras personliga åsikter och har inget samband med EasyTerra B.V.s åsikter/synpunkter/ställningstagande osv.

Även om vi sammanställer informationen på den här webbsidan med största omsorg, kan vi inte garantera att informationen vi har fått är korrekt och/eller komplett. EasyTerra B.V. accepterar inte någon ansvarsskyldighet för skada som har skett eller kan ske i framtiden på grund av felaktig eller ofullständig information på webbsidan.

På våra webbsidor hänvisar vi till andra webbsidor/företag/personer, osv, genom hyperlänkar, banners, knappar, kvitteringar osv. Denna hänvisning innebär inte att EasyTerra B.V. är knutet till den andra webbsidan och/eller dess ägare/ansvariga personer. Vi accepterar därmed ingen ansvarsskyldighet för om tredje part uppfyller sekretesspolicys eller inte.

10.Missbruk

Om vi anser att faciliteterna på vår webbsida missbrukas kan vi, bland annat, vidta följande åtgärder:

 • Neka åtkomst till vissa IP-nummer under obegränsad tid
 • Neka åtkomst till vissa e-postadresser under obegränsad tid
 • Neka åtkomst för vissa personer under obegränsad tid
 • I fall tredje part skadas kan vi överlämna relevant information till berörd tredje part
 • Försöka spåra din information tillbaka till dig för att kontakta dig eller en förälder, vårdnadshavare, övervakare, ansvarig person osv.
 • Meddela polisen vilket kan leda till att vi väcker åtal mot dig

Vi lämnar information till myndigheterna om vi är skyldiga att göra detta.

11.Vilka är dina rättigheter?

Du kan fråga EasyTerra B.V. vilka av dina uppgifter som bearbetas. Vi svarar så snabbt och tillfredsställande som möjligt.

Du kan be oss att anpassa, eller om så önskas, ta bort informationen.

12.Eventuella ändringar i denna sekretesspolicy

EasyTerra B.V. förbehåller sig, efter eget gottfinnande, rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy.

13.Frågor och önskemål: Vart ska du vända dig?

Om du har frågor och/eller önskningar beträffande denna sekretesspolicy / din sekretess, kan du kontakta oss på:

EasyTerra B.V.
Westersingel 24
8913 CL Leeuwarden
Nederländerna

Endast frågor och/eller önskemål som lämnas in skriftligen tas i beaktande.

14.Till sist

Denna sekretesspolicy skall lyda under nederländsk lag